ÓSMY KOLOR TĘCZY

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RSS 2.0

Przekaż nam 1,5% podatku

KRS 0000440013

Załóż subkonto

Subkonta podopiecznych

Aby założyć subkonto podopiecznego, należy wypełnić i dostarczyć następujące dokumenty:

1.Deklaracje Członkowską ponieważ tylko członek stowarzyszenia będący rodzicem/opiekunem prawnym osoby niepełnosprawnej lub będący osobą niepełnosprawną (dotyczy osoby dorosłej) może ubiegać się o założenie subkonta.

2.Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego. Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata bądź kandydata, a także dokładny adres zwrotny.

3 Formularze Deklaracji: Członkowskiej, Podopiecznego wraz z Regulaminami są dostępne poniżej w załącznikach.

4.Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu.

  1. Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.
  2. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć nam kopię tego dokumentu.
  3. Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.
  4. Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie.

Wskazane dokumenty należy dostarczyć listem poleconym lub osobiście na adres:

Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych„Ósmy Kolor Tęczy”
ul. Parkowa 2
21-300 Radzyń Podlaski
tel.: 534811171

 

Załączniki:

 

Nasi podopieczni

Jakub Cybulak

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Wspiera nas Varico

Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection

test