ÓSMY KOLOR TĘCZY

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RSS 2.0

Przekaż nam 1,5% podatku

KRS 0000440013

Podziękowanie

Radzyńskie Stowarzyszenie

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Ósmy Kolor Tęczy”

Podziękowanie

Zarząd Radzyńskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy”

w imieniu swoim, wszystkich członków, a szczególnie w imieniu naszych podopiecznych,

składa serdeczne podziękowanie

Panu Prezesowi Wiesławowi Trykaczowi

za bezgraniczne zaangażowanie w pracę dla stowarzyszenia, dalekowzroczne plany budowania

nowych możliwości dla podopiecznych, kreatywność, inicjatywę i wytrwałość

w pozyskiwaniu środków na cele statutowe, za całą troskę o nasze dzieci i rozwój naszych dzieci,

za wytrwałe poszukiwanie wszystkich kolorów tęczy wśród naszych podopiecznych i wszystkich

pozyskanych dla nas Ludzi Dobrej Woli. Za transparentną politykę działania stowarzyszenia i

otwartości na wszystkich członków. Za aktywizowanie każdego do pomocy i za organizowanie grup

wsparcia.

Za rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków i sumienne rozliczanie wszystkich zdobytych

i wypracowanych środków. Za mnożenie ich przez organizację licznych akcji, koncertów, kiermaszów

i festynów. Za poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla naszych podopiecznych i organizację

turnusów rehabilitacyjnych oraz wycieczek edukacyjnych. Za gospodarność i budowanie pozytywnej

atmosfery wsparcia wokół naszego stowarzyszenia w środowisku lokalnym, samorządowym

na szczeblu wojewódzkim i krajowym z kancelarią Premiera i Prezydenta RP włącznie.

Za niezliczone rozmowy z tysiącami osób podczas organizacji różnych przedsięwzięć.

Wiesławie dziękujemy ci za silne barki, na które wielokrotnie brałeś więcej niż były w stanie

udźwignąć.

Za mnożenie pomysłów na adaptację pomieszczeń pozyskanych dla stowarzyszenia w stylowych

pałacowych piwnicach. Za przeprowadzone remonty jak najmniejszym kosztem. Za tysiące

przejechanych kilometrów i wydeptane ścieżki do pomocy indywidualnej i instytucjonalnej dla

naszych podopiecznych.

Za pozyskanie i ciągłe „rozbudowywanie” naszej siedziby w pięknym Pałacu Potockich.

Za pozyskiwanie wciąż nowych partnerów i wzorową współpracę z różnymi organizacjami i

samorządem. Za postawę mnożenia, a nie dzielenia. Za jednanie na rzecz naszych podopiecznych

wszystkich ludzi dobrego serca z różnych sfer życia, zarówno świeckich, jak i duchownych.

Za wchodzenie oknami, gdy drzwi były zamknięte. Za pokorę i siłę do podniesienia się z kolan, w

chwilach, gdy w swojej pielgrzymce w intencji niepełnosprawnych nie spotykałeś zrozumienia

i wsparcia, a pomimo to bez obrazy i żalu, z podniesioną głową wstawałeś następnego dnia wcześnie

rano by iść dalej i służyć sprawie naszych niepełnosprawnych podopiecznych.

Za to, ze był to najważniejszy cel Twojej pracy i pomimo tego, że poświęcałeś tak wiele

z życia swojej własnej rodziny taką właśnie widziałeś wielką i bliską Twemu sercu naszą rodzinę

Ósmego Koloru Tęczy. Dziękujemy Ci za oryginalne i nietuzinkowe, a jednocześnie niezwykle

skuteczne pomysły na rozpropagowanie naszego stowarzyszenia oraz wiedzy na temat problemów i

życia osób niepełnosprawnych w naszym mieście i powiecie radzyńskim, by łatwiej było nam w

przyszłości pozyskiwać środki na realizację kosztownych przedsięwzięć w procesie leczenia i

rehabilitacji niepełnosprawności tych, którzy mogli ci tylko kibicować i wspierać otwartym sercem

w trudzie pracy.

Dziękujemy za codzienny uśmiech, dzielenie się radością z najmniejszych nawet sukcesów i

kroczków, ale także za podejmowanie trudnych decyzji, pomimo słów krytyki, których życie nie

oszczędza nikomu.

Za działanie „pomimo wszystko” ,a nie „dlatego, że”. Za siłę odnawianą i ładowaną uśmiechami

naszych pięknych podopiecznych i całą radość jaką dzięki tym wszystkim działaniom mogły one

przeżyć.

Za całe Twoje wielkie serce, wrażliwość, oddanie, a przede wszystkim za bezgraniczną

dyspozycyjność na rzecz pracy dla stowarzyszenia o każdej porze dnia i nocy

– DZIĘKUJEMY!!!

ZARZĄD, CZŁONKOWIE, PODOPIECZNI

Radzyńskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Ósmy Kolor Tęczy”


 

PIĘKNE SŁOWA PRZEMIJAJA – DOBRE CZYNY RAZEM MNOŻONE NA ZAWSZE POZOSTAJĄ

Radzyń Podlaski, 23 listopada 2014 rok


 


 


 


 


 


Kategoria: WYDARZENIA


Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 18
Daniel Bieniek

Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 20

Nasi podopieczni

Marek Młynarczyk

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Wspiera nas Varico

Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection

test