ÓSMY KOLOR TĘCZY

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RSS 2.0

Przekaż nam 1,5% podatku

KRS 0000440013

Plany i założenia „Modelu Edukacji dla wszystkich”

W 2012 r. Polska ratyfikowała konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i tym samym zadeklarowała, że celem polityki oświatowej państwa jest wprowadzenie włączającego modelu kształcenia, co znalazło odzwierciedlenie w zmianach w polskim szkolnictwie.


Ministerstwo Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) od 2017 roku prowadzi prace przygotowawcze w zakresie rozwiązań na rzecz podniesienia jakości edukacji i wsparcia edukacyjno-specjalistycznego dla wszystkich osób uczących się. Zespół zakończył swoje prace przygotowaniem dokumentu pn. „Model Edukacji dla wszystkich”.

Wszystkie informacje dotyczące planowanych zmian organizacyjnych są powszechnie dostępne na stronie internetowej MEiN oraz ORE, każdy zainteresowany tematem, może o tym przeczytać.

Jak wskazuje kierownictwo Ministerstwa nie ma planów likwidacji specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Szkoły specjalne mają duży potencjał kadrowy, co wzmocni poziom kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach ogólnodostępnych. Zatem zauważalne jest planowane rozszerzenie kompetencji i zakresu działalności specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, niż ich likwidację.

Zgodnie z powyższymi założeniami Powiat Radzyński nie ma planów likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim.

W projekcie ,,Edukacja dla wszystkich” mowa jest o Specjalistycznych Centrach Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW), które we wrześniu br. rozpoczną pilotażową dwuletnią działalność. Projekt pilotażowy będzie prowadzony przy współpracy z ORE w Warszawie. W ostatnim tygodniu odbyły się spotkania informacyjne dla powiatów w tym zakresie. Powstanie 16 placówek w całej Polsce (planowane powstanie po 1 SCWEW w każdym województwie) przy szkołach specjalnych. Będą one wsparciem dla szkół ogólnodostępnych w lepszej organizacji edukacji włączającej.

W SCWEW wsparcie uzyskają nauczyciele, rodzice i uczniowie. Placówki będą prowadziły szkolenia, powstaną stanowiska koordynatorów edukacji włączającej i asystentów ucznia w zakresie zadań opiekuńczych, prowadzona będzie działalność doradcza, np. w zakresie dostosowania miejsca pracy osoby uczącej się, doboru sprzętu specjalistycznego, wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Nauczyciele otrzymają wsparcie, które pomoże im wybrać najlepsze metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych i korzystać z zasobów szkół specjalnych. Rodzice natomiast będą mieli możliwość konsultacji, doradztwa, korzystania z grup wsparcia, a nawet zajęć terapeutycznych. Wszelkie informacje o pilotażowym projekcie dostępne są na stronie internetowej ORE.

Dopiero po zrealizowaniu ww. projektu będzie można ocenić jak ten model edukacji włączającej zafunkcjonuje i wyciągnąć wnioski dotyczące efektów działalności SCWEW.

Reasumując na chwilę obecną działalność SOSW im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim pozostaje bez zmian. Wszelkie informacje zamieszczane są na bieżąco na stronie MEiN i ORE.


Kategoria: AKTUALNOŚCI


Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 18
Jakub Hapka

Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 20

Nasi podopieczni

Weronika Kacprzak

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Wspiera nas Varico

Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection

test