ÓSMY KOLOR TĘCZY

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RSS 2.0

Przekaż nam 1,5% podatku

KRS 0000440013

Opieka wytchnieniowa – 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim zaprasza opiekunów sprawujących bezpośrednią i całodobową opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi bądź dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o stopniu znacznym bądź równoważnym do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Kwota dofinansowania świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi: 73 920,00 złotych

Całkowita wartość wynosi: 75 398,40 złotych

Planowana liczba osób biorących udział w Programie w ramach pobytu dziennego – 5 opiekunów dzieci (do 16 r.ż.) oraz 3 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym.

Cel programu

Celem programu jest uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy, usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

Członek rodziny bądź opiekun w ramach programu będzie mógł skorzystać w przypadku pobytu dziennego maksymalnie ogółem z 240 godzin wsparcia przy czym maksymalnie do 4 godzin dziennie.
Z usługi opieki wytchnieniowej może skorzystać członek rodziny lub opiekun zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujący całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną wymagającą wysokiego poziomu wsparcia, która jest:

-dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (7 i 8 punkt orzeczenia), lub
-osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (7 i 8 punkt orzeczenia), lub
-osobą z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności), lub
-w pierwszej kolejności osobą niepełnosprawną stale przebywającą w domu, tj. nie korzystającą z ośrodków wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu.

Usługi w ramach opieki wytchnieniowej obejmują m.in.:
-udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
-wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych,
organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

Czas realizacji programu do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Nabór prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski

Warunkiem skorzystania opiekuna osoby niepełnosprawnej z opieki wytchnieniowej jest złożenie:
-karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”,
-kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego lub,
-w przypadku dzieci do 16 roku życia kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
-karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM – wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę bądź pielęgniarkę,
podpisane „Prawa i obowiązki uczestnika programu”.

Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 24.03.2023 roku osobiście, pocztą bądź za pośrednictwem członka rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim ul. Lubelska 5, tel. 83 352 72 66 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

ℹ Formularze i dokumenty dostępne są w siedzibie PCPR w Radzyniu Podlaskim:

Treść programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Karta zgłoszeniowa do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Karta pomiaru niezależności osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FM

Prawa i obowiązki uczestnika programu.


Kategoria: PORADY Tagi:


Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 18
Jakub Hapka

Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 20

Nasi podopieczni

Kamil Marciniuk

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Wspiera nas Varico

Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection

test