ÓSMY KOLOR TĘCZY

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RSS 2.0

Przekaż nam 1,5% podatku

KRS 0000440013

Innowacyjne Centrum Rozwoju zaprasza do projektu „Zawodowo aktywni”

aktywni 50 plus

 

Innowacyjne Centrum Rozwoju zaprasza do projektu „Zawodowo aktywni” 

Obszar realizacji projektu: Wszystkie formy wsparcia dla Uczestników będą organizowane na terenie niżej wymienionych powiatów: 
· powiat bialski, 
· powiat parczewski, 
· powiat radzyński, 
· powiat włodawski 
· miasto Biała Podlaska 

Grupa docelowa: 
·osoby bezrobotne zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne (I lub II profil pomocy) lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy; 
· w wieku powyżej 30 lat 
·osoby długotrwale bezrobotne, 
·osoby odchodzące z rolnictwa (wymagane zaświadczenie potwierdzające opłacanie składek KRUS). 
· Każda z osób musi należeć do min. 1 z grup: 
Ø osoby po 50 roku |ycia (40 osób), 
Ø osoby niepeBnosprawne (40 osób)  (wymagana kserokopia orzeczenia) 
 
Wsparcie oferowane w ramach projektu, którym zostaną objęci wszyscy Uczestnicy: 
· Poradnictwo zawodowe z IPD;
· Szkolenia zawodowe z egzaminem zewnętrznym (stypendium szkoleniowe: 6,65zł /h): 
Ø kierowca kat. C/D, 
Ø ksigowy, 
Ø fryzjer, 
Ø spawacz MIG/TIG, 
Ø opiekun osoby starszej i osoby niepeBnosprawnej, 
Ø masa|ysta, 
Ø kosmetyczka 
· Staż zawodowy 5-miesięczny (stypendium stażowe: 1850zł/m-c), 
· Pośrednictwo pracy 

Zwrot kosztów dojazdu: 
· Dla osób mieszkających poza miejscowością, w której odbywa się dana forma wsparcia (poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy) – po 15 zł na dzień 

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem: 
· Poradnictwa zawodowego, szkolenia i pośrednictwo pracy – po 15 zł za godzinę, 
· staż 400 zł/miesiąc 

KONTAKT W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU: 
· Tetiana Mohyl – tel.: 884-642-882, e-mail: biuro@icr-innowacje.eu 


Kategoria: WYDARZENIA


Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 18
Izabela Grochowska

Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 20

Nasi podopieczni

Kamil Marciniuk

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Wspiera nas Varico

Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection

test