ÓSMY KOLOR TĘCZY

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RSS 2.0

Przekaż nam 1,5% podatku

KRS 0000440013

Walne Zebranie 08.09.2013

Walne Zebranie z dnia 08.09.2013 było szczególne, albowiem to na nim zapadły najważniejsze dla funkcjonowania Stowarzyszenia Osmy Kolor Tęczy decyzje.

Punktualnie o godz.16.00 Prezes-Wiesław Trykacz przywitał wszystkich zebranych. Przypominał misję i historię stowarzyszenia. Motywował obecnych do działań z wiarą, że razem możemy osiągnąć wiele, pomóc dzieciom i sobie nawzajem. Równie ważną kwestią było podpisanie listy obecności, gdyż podejmowane uchwały wymagały obecności 50% wszystkich członków.

W zebraniu wzięło udział 28 osób, więc można było prowadzić głosowania w następujących kwestiach:

1. Zmiany w Statucie stowarzyszenia:

– działania pozwalające na uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego (zbieranie 1%, a w dalszej perspektywie utworzenie indywidualnych subkont dla podopiecznych)

– pozyskiwanie dotacji na podstawie odrębnych przepisów

– osoby będące w zarządzie nie mogą pełnić dwóch funkcji ani być karane.

Zmiany statutowe zostały przyjęte jednogłośnie i wejdą w życie po dopełnieniu kwestii formalnych.

2. Zatwierdzenie sprawozdania za bieżącą działalność przedstawionego przez dotychczasowego Skarbnika- Anetę Pietrzela

3. Zatwierdzenie planu działań stowarzyszenia na najbliższe miesiące, w szczególności uczestnictwo w październikowej cyklicznej imprezie „Dni Aniołów” oraz „Paraolimpiadzie” planowanej na listopad.

4. Zatwierdzenie nowego zarządu Stowarzyszenia Ósmy Kolor Tęczy w następującym składzie:

Zarząd:

PREZES- Wiesław Trykacz

Zastępca Prezesa- Agnieszka Adaszek

Zastępca Prezesa- Sylwia Marczuk

Sekretarz- Bernarda Jóźwik

Skarbnik- Ewa Zgrajek

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca- Joanna Bogusz

Zastępca- Wioletta Lipińska

Sekretarz- Danuta Paćko

Sąd Koleżeński

Arnold Korulczyk

Danuta Guz

Marcjanna Dąbkowska

5. Wspomniany powyżej Sąd Koleżeński to nowy organ. Jego zadaniem będzie motywacja członków stowarzyszenia do działań, wspieranie aktywności osób, a także rozwiązywanie kwestii spornych.

Redaktorzy strony Internetowej

Marta Świć- Redaktor Naczelny – mail martas8@gazeta.pl, tel 500 608 967

Agnieszka Bogusz- Redaktor

Anna Szczerba- Redaktor

Ewa Zgrajek- Redaktor

Koordynator ds. artystycznych– Arkadiusz Strojek

Zanim jednak nowy zarząd objął swoje funkcje, Prezes Stowarzyszenia podziękował jego dotychczasowym członkom za współpracę, wręczając pamiątkowe dyplomy uznania. Wyraził nadzieję, że mimo rezygnacji z pełnionych funkcji, będą one nadal z nami.

Piszę te słowa z radością, że mimo fizycznych niedoskonałości jestem człowiekiem potrzebnym społeczeństwu. Czuję też formalny ciężar odpowiedzialności i mam nadzieję, że podołam.

Celowo podaję na stronie mail i numer telefonu. Nie każdy porusza się sprawnie w Internecie, czasem jesteśmy poza jego zasięgiem. Jeżeli trzeba poszukać konkretnie informacji (urzędu, ośrodka rehabilitacyjnego, danych adresowych – proszę dzwonić, pisać, postaram się pomóc).

Marta Świć


Kategoria: WYDARZENIA Tagi: ,


Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 18
Astro

Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 20

Nasi podopieczni

Anna Szczerba

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Wspiera nas Varico

Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection

test