ÓSMY KOLOR TĘCZY

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RSS 2.0

Przekaż nam 1,5% podatku

KRS 0000440013

Spotkanie ws opieki wytchnieniowej

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji, dotyczącej opieki wytchnieniowej zapraszamy na spotkanie w sobotę, 11 września o godz. 9.00 w siedzibie „Ósmego Koloru Tęczy”, na ul. Parkowej 2.

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie dla członków rodziny, opiekunów, którzy  muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Program „Opieka wytchnieniowa” powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program ten ma służyć osobom zaangażowanym na co dzień w sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Ten wolny czas będą mogli przeznaczyć na odpoczynek, regenerację czy załatwienie jakichś codziennych spraw.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100% kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w dwóch formach:

  1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością
  • ośrodku wsparcia
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu

2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji/dietetyki

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Usługi te wpłyną na:

  1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne
  3. podniesienie poziomu kompensacji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objecie specjalistycznym poradnictwem w zakresie: psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnień profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 18
Jakub Hapka

Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 20

Nasi podopieczni

Kamil Marciniuk

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Wspiera nas Varico

Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection

test