ÓSMY KOLOR TĘCZY

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RSS 2.0

Przekaż nam 1,5% podatku

KRS 0000440013

Podziękowanie

tenczowe_serce

Dłonie są krajobrazem serca”

(Jan Paweł II)

 

 

P O D Z I Ę K O W A N I E

 

W imieniu Radzyńskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy ”w Radzyniu Podlaskim wyrażam serdeczną wdzięczność

Kościołowi Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim

za okazane serce i życzliwość w dzieleniu się z innymi. Wspaniałe prezenty, w ramach akcji „Gwiazdkowa niespodzianka Dzieci Dzieciom”, sprawiły ogromną radość naszym podopiecznym.

Otwieranie się na drugiego człowieka, na jego potrzeby – zarówno te duchowe jak i materialne to piękna lekcja, a także cel dla naszego stowarzyszenia.

Życzę siły, wytrwałości i radości w pracy na rzecz potrzebujących, wychodzącej często ponad podziały.

 

 

Z wyrazami szacunku

Prezes

Radzyńskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy ”w Radzyniu Podlaskim

Wiesław Trykacz

 

 

Radzyń Podlaski 13.02.2014 r.

Astro

Nasi podopieczni

Izabela Wiater

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Wspiera nas Varico

Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection

test