ÓSMY KOLOR TĘCZY

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RSS 2.0

Przekaż nam 1,5% podatku

KRS 0000440013

Pierwszy dzień zajęć wakacyjnych

Mijający poniedziałek – 1. dzień wakacyjnych zajęć „Po prostu jesteśmy aktywni” upłynął pod znakiem ćwiczeń integracyjnych i zapoznawczych dla dzieci, które animowała Katarzyna Ostrowska. Drugą część zajęć z dziećmi prowadziła Anna Marczuk.

W życiu każdego dziecka szczególną rolę przypisuje się jego umiejętnościom poznawania otaczającego świata, rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących i współdziałania. Niektórym dość trudno odnaleźć się w nowej grupie rówieśniczej, nawiązywać nowe kontakty a także radzić sobie z problemami i konfliktami. To rodzi problemy z którymi niełatwo jest sobie poradzić. Brak reakcji na pierwsze sygnały trudności mogą doprowadzić do poważnych trudności wychowawczych. Dlatego wśród celów moich zajęć można wskazać: terapeutyczne, edukacyjne i rozwojowe – podkreśla pedagog.

Cele terapeutyczne to tworzenie możliwości odreagowania emocji i napięć oraz uzyskanie korekcyjnych doświadczeń emocjonalnych pozwalających na zmianę wzorców zachowań i zmianę sądów poznawczych w trakcie uczestnictwa w zajęciach.

Cele edukacyjne pozwolą zdobyć dzieciom wiedzę o problemach, będących podstawowymi i aktualnymi dla grupy. Dzieci, poznając różnorodne zagadnienia, mogą lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami.

Cele rozwojowe oznaczają nabywanie podczas zajęć umiejętności społecznych przydatnych w radzeniu sobie z problemami, które służyć będą jego rozwojowi społecznemu i osobistemu. Poza tym będziemy się świetnie bawić biorąc udział w zabawach: ruchowych, logicznych, muzycznych. Poznamy tajniki psychologii, gry aktorskiej, internetu. Nauczymy się walczyć ze stresem, poznamy zasady zdrowego odżywiania oraz nauczymy się modelowania balonów. Będą zajęcia o emocjach, relaksacja, arteterapia i wiele innych
Cel główny programu:

Wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeby samorealizacji dziecka oraz przejawiane przez niego formy aktywności
Cele szczegółowe:
Pobudzanie wszechstronnego rozwoju dziecka.
Stwarzanie możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.
Rozbudzanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych.
Podnoszenie poziomu akceptacji siebie i innych.
Rozładowywanie negatywnych napięć, emocji i agresji.
Uczenie się wyrażania trudnych emocji w sposób społecznie akceptowany.
Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej.
Uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy.

EFEKTY

Spodziewane efekty po przeprowadzeniu wyżej wymienionych zajęć:

Dziecko:
wyraża swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany,
przeżywa sukces,
czuje się zauważone i docenione,
nabywa większej pewności siebie,
podwyższa własny poziom samooceny i samoakceptacji,
nawiązuje prawidłowe kontakty rówieśnicze,
jest wrażliwe na potrzeby innych,
będzie przygotowane do pokonywania stresu bez użycia agresji,
będzie potrafiło określić swoje emocje i je konstruktywnie ukierunkować;
będzie odznaczało się takimi cechami osobowości, jak: życzliwość i tolerancja, obowiązkowość i pracowitość, samodzielność i odpowiedzialność za siebie i innych, indywidualizm.

Zajęcia mają na celu pomóc uczniom przejść pozytywnie przez ten trudny dla nich okres. Zastosowanie wybranych czynników chroniących, ma na celu ukierunkowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. Zajęcia mają stać się podstawą do radzenia sobie z emocjami i stresem w życiu. Mają nauczyć dziecko jak rozpoznawać i przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu poprzez stosowanie elementów technik relaksacyjnych i arteterapii.

Udział w zaproponowanych zajęciach pozwoli uczniom na rozwinięcie samoświadomości, nauczy ich rozpoznawania oraz werbalizacji własnych uczuć. Samoświadomość stanów emocjonalnych to pierwszy krok do samoregulacji polegającej na kontroli i kierowaniu własnym zachowaniem.

Proponowane spotkania mają również na celu rozwijanie empatii i pozytywnej samooceny u dzieci, co stanowi podstawę humanistycznej koncepcji człowieka. W czasie zajęć dzieci nauczą się wpływać na swoje zachowanie poprzez: zdobywanie wiedzy o sobie, aktywność fizyczną, umiejętność walki ze stresem, radzenie sobie z negatywnymi emocjami, przyswajanie właściwych wzorców zachowań oraz prezentowanie postawy radzenia sobie w życiu.

Zaproponowane formy przyczynią się do wzmocnienia rozwoju prawidłowej, silnej osobowości dzieci i wyeliminowania zachowań nieprawidłowych, niepożądanych, społecznie nieakceptowanych.

*

Jakub Hapka zaprosił starszych uczestników na podróż do przeszłości i wspomnień Stefanii Szmytkowskiej o Radzyniu lat 1930-44 oraz babci prelegenta, Ireny Hapkowej (z domu Obrębskiej)

 


Kategoria: AKTUALNOŚCI Tagi:


Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 18
Jakub Hapka

Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 20

Nasi podopieczni

Oliwia Zajglic

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Wspiera nas Varico

Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection

test