ÓSMY KOLOR TĘCZY

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RSS 2.0

Przekaż nam 1,5% podatku

KRS 0000440013

Pamiętacie o niedzielnym maratonie zumby?

W najbliższą niedzielę, 18 sierpnia o godz. 14.00 w parku miejskim rozpocznie się II Charytatywny Maraton Zumba Fitness „Pokoloruj Świat”, z którego dochód zostanie przeznaczony na statutowe działania „Ósmego Koloru Tęczy”. Już dziś zapraszamy, przekażcie dalej!

Regulamin

Do wglądu w formie papierowej przed rozpoczęciem i w trakcie trwania maratonu.

Uczestnik jest zobowiązany do podpisania regulaminu. Niepodpisanie regulaminu może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w maratonie Zumba Fitness.

1. Każdy uczestnik II Charytatywnego Maratonu Zumba Fitness „Pokoloruj Świat” zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
2. Organizatorem II Charytatywnego Maratonu Zumba Fitness „Pokoloruj Świat” jest Paweł Jabłoński Niewęgłosz 24, 21-306 Czemierniki tel; 531-849-543 oraz Radzyński Ośrodek Kultury NIP: 538-10-30-241, ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski
3. Dziecko poniżej 13 roku życia może uczestniczyć w II Charytatywnym Maratonie Zumba Fitness ” Pokoloruj Świat” , jednak wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby dorosłej, która ponosi odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
4. Osoby biorące udział w Maratonie oświadczają, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do ich uczestnictwa w Maratonie Zumba® Fitness oraz robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.
5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń Zumba® Fitness, tj. w szczególności znacznego pogorszenia samopoczucia, bólu kręgosłupa, bólu stawów, mdłości, zawrotów głowy i innych – należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości instruktorowi.
6. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach pod wpływem alkoholu i wnoszenia alkoholu na zajęcia. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości uczestnictwa w zajęciach takiej osobie.
7. Wniesienie opłaty za partycypację w Masterclass oraz złożenie podpisu na liście uczestników jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika Masterclass Zumba® Fitness z treścią regulaminu, z zaakceptowaniem regulaminu oraz ze złożeniem oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach.
8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia (jeśli impreza odbędzie się na hali sportowej) na obuwie sportowe przeznaczone do ćwiczeń jak również odzieży na odzież sportową przed rozpoczęciem Maratonu.
9. Każdy z uczestników Maratonu Zumba® Fitness zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie napojów i uzupełnianie płynów w trakcie zajęć.
10. Organizator Maratonu Zumba® Fitness nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie maratonu Zumba Fitness.
11. Uczestnicy Maratonu Zumba® Fitness wyrażają zgodę na filmowanie/ fotografowanie zajęć przez organizatora (lub osobę, której to zlecił) oraz na publikację swojego wizerunku celem promocji zajęć organizatora w mediach społecznościowych, tj. Facebook, YouTube oraz w mediach lokalnych.
12. Każdy uczestnik zajęć Zumba® Fitness wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (tj. imię, nazwisko) niezbędnych do przeprowadzenia Maratonu Zumba® Fitness zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.


Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 18
Jakub Hapka

Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 20

Nasi podopieczni

Kamil Marciniuk

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Wspiera nas Varico

Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection

test