ÓSMY KOLOR TĘCZY

RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RSS 2.0

Przekaż nam 1,5% podatku

KRS 0000440013

Giełda zabawek używanych na Parkowej 2

Zapraszamy w niedzielę 29 maja do siedziby Stowarzyszenia Ósmy Kolor Tęczy : )

Tego dnia stare zabawki staną się na nowo atrakcyjne.

Zapraszamy odkrywców ciekawych zabawek 🧚‍♂️🧸🪆🪅🧩🎲🏓

UWAGA: Są jeszcze wolne miejsca na stanowiska do sprzedaży, regulamin poniżej.

REGULAMIN GIEŁDY ZABAWEK UŻYWANYCH

 

 • 1 – Definicje
  1. Giełda Zabawek Używanych, zwana dalej Giełdą, to wydarzenie niekomercyjne, mające na celu sprzedaż, kupno lub wymianę przedmiotów używanych takich, jak: zabawki, gry, książki, artykuły plastyczne, sprzęt sportowy, rekreacyjny i rehabilitacyjny.
  2. Organizatorem Giełdy jest Radzyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy”, we współpracy ze Społecznym Centrum Wolontariatu i Pomocy „Wspieramy”, zwani dalej Organizatorem. Osobą odpowiedzialną za organizację Giełdy jest Edyta Czaplińska, tel. 692 680 661.
  3. Wystawcami Giełdy są osoby, które w określonym terminie zgłosiły chęć wystawienia stoiska.
 • 2 – Warunki uczestnictwa
  1. Aby wystawić stoisko podczas Giełdy należy przesłać wypełniony Formularz lub zgłosić chęć udziału telefonicznie, tel. 692 680 661. Termin zgłoszeń upływa 28 maja.
  2. Osoby niepełnoletnie mogą wystawić stoisko wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.
  3. Za wystawienie stoiska Organizator pobiera opłatę w wysokości 10 zł.
  4. Handel i wymiana dotyczy wyłącznie przedmiotów używanych.
  5. Organizator zapewnia Wystawcom teren do organizacji stoisk.
  6. Wystawca zapewnia sobie niezbędne elementy do zorganizowania stoiska.
  7. Wystawca jest zobowiązany do dbania o czystość terenu wokół stoiska.
  8. Kupujący biorą udział w Giełdzie bezpłatnie.
 • 3 – Odpowiedzialność
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki finansowe Wystawcy.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przez Wystawcę przedmioty.
  3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uszkodzeniem przez piorun, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i inne przyczyny losowe.
 • 4 – Postanowienia końcowe
  Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem.
 • 5 – Informacja o przetwarzaniu danych
  Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu i formularzach wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Giełdy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, do udziału w Giełdzie.

Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 18
Jola

Warning: Undefined variable $author_ID in /home/server592969/ftp/wp-content/themes/rainbow/single.php on line 20

Nasi podopieczni

Grzegorz Fijałkowski

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH

Przekaż 1,5% naszej organizacji

Wspiera nas Varico

Agencja Marketingu Biznesowego B2B Connection

test